Ürünler / Pergel Vinç



Sabit bir noktadan belirli bir çap ölçüsünde, yüklerin kaldırılıp taşınması ve istiflenmesi amacında kullanılan vinçlerdir.
Kısa mesafelerde özellikle sadece bir veya birkaç tezgâhta kullanmak maksadı ile imal edilen pergel vinç sistemlerdir. Duvara direkt olarak ya da ayak aracılığı ile zemine monte edilebilirler.

Genellikle özel makinalara malzeme yükleme ve boşaltma amacıyla yapılır. Pergel vinçler, bulundukları istasyonlarda, malzeme taşıma/yerleştirme işlemlerini yüksek randıman ile gerçekleştirirken, aynı ortamdaki daha büyük vinçlerin işlerini hafifletir ve işletmenizin üretim randımanını belirgin bir şekilde artırır.